Telefoonnummer

0649 718294

Email

praktijk@ilsebaltussen.nl

Openingstijden

komt

PRIVACY VERKLARING

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen respecteert uw privacy maar soms heb ik persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk.

Ik behandel uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Evtentuele zwangerchap

– De behandeling die u graag wilt ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt gezondheidheidsgegevens van u, voor zover dit van belang is voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

– Om behandelingen goed uit te kunnen voeren.

– Om de voortgang van de behandeling te monitoren.

– Om u bij een bijzondere gelegenheid een bericht per post,  whats-app of e-mail te verzenden.

– Om mijn nieuwsbrief te verzenden.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

– Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Jonger dan 16 Jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb ik schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om een behandeling uit te voeren.

Bewaartermijn

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Webshop Bestelling

Voor uw bestelling heb ik uw naam, email adres, adres en betalingsgegevens nodig. Ik zal de gegevens opslaan en verwerken om uw bestelling efficiënt en correct te behandelen. Waar nodig zal ik de data gebruiken voor de garantie. Voor het verwerken van de bestelling wordt er geen gebruik gemaakt van externe verwerkers.

Ik zal uw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door mij gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Nieuwsbrief

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van mijn activiteiten, aanbiedingen en acties.

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar praktijk@ilsebaltussen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Rijnenberghof 21
6952HP Dieren

  1. 06-49718294

www.ilsebaltussen.nl

praktijk@ilsebaltussen.nl

 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop

WEBSHOP: onder webshop wordt hieronder verstaan, de webshop van Praktijk voor Huidverzorging, welke webshop te vinden is op www.ilsebaltussen.nl

Praktijk voor Huidverzorging: onder Praktijk voor Huidverzorging wordt hieronder verstaan de Praktijk voor Huidverzorging Ilse Baltussen gevestigd aan de Rijnenberghof, 6952 HP te Dieren

Website:www.ilsebaltussen.nl

Telefonisch bereikbaar onder nummer:0313-427086/ 0649718294 Ingeschreven in het handelsregister met nummer: 09076991

BTW-identificatienummer: NL001348244B92

1.

Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Webshop aangaat met betrekking tot koop en levering van producten via onze webshop.
1.2 De Webshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

2.

Overeenkomsten/aanbiedingen

2.1 Alle prijsopgaven van de Webshop zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
2.2 Alle aanbiedingen van de Webshop zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2.3 Er worden geen tegoedbonnen gegeven voor aanbiedingen van producten die uitverkocht zijn.

Het teveel betaalde bedrag word teruggestort of er wordt in overleg een ander product gekozen met verrekening van het bedrag.

Er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.

2.4 Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

De klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur.

2.5 Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekent niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto bij was geplaatst.

3.

Betalingen

3.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf: De klant maakt het verschuldigde bedrag over naar:
Triodos Bank IBAN NR:NL26 TRIO 0391193392
t.n.v. E.D.M. Baltussen te Dieren,
onder vermelding van het order-/factuurnummer, naam en adres waaronder is besteld.

3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Praktijk voor Huidverzorging gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Praktijk voor Huidverzorging.

4.

Verzendkosten

4.1 Onze artikelen worden verzonden via Post.NL. Dit geschiedt onverzekerd. De verzendkosten zijn voor eigen rekening, bij bestellingen boven de € 55,- nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

Tevens is het mogelijk om de artikelen aangetekend te versturen.

De extra kosten i.v.m. het aangetekend verzenden van de artikelen zijn voor rekening van de klant. Voor levering buiten Nederland gelden andere tarieven. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u via de mail contact met ons opnemen.

Woont u in de buurt dan kan de bestelling, die via de website, via de mail of via de app is gemaakt, worden opgehaald of indien mogelijk dezelfde dag nog thuis worden bezorgt. Deze levering is gratis binnen een straal van 3 kilometer.

4.2 De Webshop is op geen enkele manier verantwoordelijk voor zoekgeraakte artikelen als de klant er voor kiest dit onverzekerd te laten versturen.

 

 

Hier onder komt onder Welkom  WH

Visie van Aveda

Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw richtte Horst Rechelbacher, een vanuit Oostenrijk geëmigreerde kapper, in de Verenigde Staten Aveda op.

In India had hij kennis gemaakt met Ayurveda, een eeuwenoude, alternatieve geneeswijze. Ayurveda is een levenswijze die staat voor ‘de weg naar een lang, gezond en gelukkig leven’. Rechelbacher wilde deze ideeën vertalen naar het kappersvak. Inmiddels is Aveda uitgegroeid tot een wereldwijd imperium.

De missie van Rechelbacher en Aveda is samen te vatten als: op milieu-, mens-, en diervriendelijke manier schoonheid vergaren en hiervoor zoveel mogelijk teruggeven aan de aarde.

Alle producten van Aveda zijn voor 95  à 100 procent organisch. Aveda maakt gebruik van de eeuwenlang overgedragen kennis van inheemse volkeren.

Op basis van eerlijke handel en verscheidene ontwikkelingsprojecten gaat Aveda lange termijnrelaties met hen aan.

Aveda Nederland